Hoş Geldin!

M.Medet Solmaz

Hoş geldin;
 Sultanlar sultanı,
Kur’an ayı,
Oruç ayı,
Sıhhat ayı,
Ramazan ayı!...
***
Büyük bir sada ile
 Çorak gönüllere,
Abı hayat;
Azmış/azgınlaşmış,
Hissiz/uyuşuk,
Kalplere deva,
Sırlı ay, hoş geldin!
***
İblisi,
Yarenlerini,
Aldatıcı hevesini,
Tarumar eden;
Karargâhına,
Büyük sille,
Firavunlaşmış nefse
Okkalı şamar indiren,
Güçlü ay, hoş geldin!
***
En büyük mürrebi,
En derin Tedrisat mektebi,
İbadet, itaat, taat dergâhı,
Talim, tatbikat iklimi,
Eğiten, öğreten,
Tebliğ ayı, hoş geldin!
***
Aşa, ekmeğe, katığa,
Hanaye, sofraya bereket,
İsrafa, fahişe,
Lükse, süse,
Ayar, ölçe veren
Nizam ayı, hoş geldin!
***
Empatide tavan,
Pintilikte taban,
Her güzelliğe ayan beyan,
İyiliği/biri yayan,
Kadim dost, hoş geldin!
**
Fakiri ve düşkünü akletmeyi,
Hayra ve güzele kapı aralamayı,
Habis ve pisi defetmeyi,
Şiar ve ilke eden ay,
Hoş geldin!

***
Bu biçare kul,
Dergâhına sığındı,,
Divanından kovma.
Günahlarım çok olsa da,
Sana sığındım.
Ey sevgili lütf etmesen,
Yolda kaldım,
Günahımdan, sana geldim!

Bir lahza Ramazan’a intizarımdır. Ramazanı Şerifeniz mübarek ola!


 

Paylaş: