Kemerleri biraz da siz sıkın!

Muhammed KILIÇ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'Ekonominin ihtiyaçlarına göre, kamu harcamalarında 2018 yılında ciddi anlamda kemer sıkacağız.' dedi.

Aslında Kemer sıkmak; tutumlu davranmak, açlığa ve susuzluğa katlanmak anlamlarında kullanılır. Kaynakların verimsizliği insanları kemer sıkmaya itse de bunun aslında bir çözümü var; İsrafın önüne geçmek…

Dilerseniz önce israf nedir, bir bakalım. Gereksiz yere aşırı harcamalarda bulunmak... Dikkat edin GEREKSİZ yere harcamak. Gereksiz harcamalar bir ülkenin mihenk taşını yerinden oynatmaya kâfidir. O nedenledir ki israftan kaçınmak asli vazifemiz olmalıdır.

Bakınız Rabbimiz bize bir ayette şöyle sesleniyor. “Yiyiniz içiniz; fakat israf etmeyiniz! Çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Araf, 31) kim Allah (cc) tarafından sevilmemek ister ki?

Şimdi sayın bakana dönelim. Kemerleri sıkacağız derken gereksiz harcamaları keseceğiz israfın önüne geçeceğiz anlamında mı kullanıyor? Şayet öyleyse tebrik etmek gerekir. Bakan Bey’in kamu harcamalarını vurgulayarak kemer sıkma politikası güdeceğiz gibi ciddi bir vurgusu vardı. Buradan samimi olup olmadıklarını test etme imkânımız olmasa da ortaya koyacağımız veriler bize gereken realiteyi verecektir sanırım.

Dilerseniz bir örnek verelim. Bir konuşmalarında dönemin meşhur al-i erkân adamı Bülent Arınç aynen şunları söylüyordu: “İsrafın önünü alsak sizden vergi almamıza gerek kalmaz.” İsrafın maliyeti demek ki ülke insanımızdan alınan vergilere denk düşünüyor.  Allah (cc)’ın İsraf edenleri sevmemesi ne kadar da isabetli değil mi?

Sayın Arınç bu cümleleri kurarken 13 yıllık iktidarlardı. Ne hazindir ki dile getirdiği gerçekleri, uygulamalarında yalanlıyordu.

O dönemde Kamu kurumlarının temsil ve tanıtma giderleri çok yüksek miktarlara ulaştı. Düzenlenen toplantılar, yemekler, alınan çiçekler için harcanan para sadece dört ayda 51 milyonu aştı. Evet, tam 51 milyon, varın hesabını siz yapın.

Bu sadece köyün görünen yüzü ya göremediklerimiz. Bu bizim için büyükçe onlar için küçük teferruat… Oysaki son 9 yılda bu kalemden harcanan para, 1 milyar 130 milyon TL’yi buldu.

Hazıra dağ dayanmaz derler ya. MTV ile halkın cebine neden göz diktiklerinin buradan net görebiliyoruz. Onların çiçek böcek ve yemek masrafları bizden alınan MTV vergileriyle karşılanacak demek oluyor. Biz ülke insanı bu rejimin çok iyi tanırız ve dayatmalarına da yabancı değiliz aslında.

Çok değil biraz gerilere gidelim. Halk binmeye eşek dahi bulamazken onlar halktan topladığı vergilerle ülkeye lambada dansını getiriyorlardı. Avrupa’nın teknolojisi 40 yılda ülkeye giremezken modası 40 saat içinde ülke kurumları arasında yerini alıyordu. Allah’ın laneti zalimlerin üzerine olsun.

Evet, konumuza dönelim. Son 9 yılda bu kalemden çiçek böcek zevkleri ve yemeklerden  harcanan para, 1 milyar 130 milyon TL’yi buldu. Korkunç bir rakam olmasına rağmen ne bir tedbir aldılar ne de zevklerinden geri adım attılar.

Bu gün Sayın Bakan kamuda kemer sıkacağız derken bunlardan mı bahsediyor sanıyorsunuz bu doğru değil. Çünkü eskiye nazaran bu dönemde israfın daha da artığına şahit olmaktayız.

Seçim israfına girmiyorum bile, bir vekilin telefon masrafı milyonu bulmuştu hatırlayın. Tabi bunları onlara anlatmak çok zor yine de biz hatırlatalım.

Allah israf etmeyin dediyse sadece halka değil tüm insanlara seslendi, sizleri muaf tutmadı ve temiz olanlardan yiyin ve için dedi. Sadece siz yiyin için demedi, hepiniz dedi. Bu da bizim için küçük onlar için büyükçe bir teferruat olsun.

AçIık yıIIarında öIenIeri, açIık öIdürmez. Bu halk açlık dönemlerinde şükür etmeyi kemer sıkmayı bilen bir halktır  ama sizin aIışa gelmiş olduğunuz aç gözlülük öldürüyor maalesef.

Görünen o ki Sayın Bakanım ne sizler israftan vaz geçeceksiniz ne de biz dillendirmekten. Siz israfı adet ettiğiniz müddetçe bizler de dua silahımızı kuşanacağız. Ya bizleri duyacak ya da bu ayetin muhatabı olacaksınız. “Çünkü saçıp-savuranlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır; şeytan ise Rabbine karşı nankördür.” (İsra, 27)

Allah (cc)’ın tüm inananları savurganlıktan beri kılması, ona yakışır kul olmayı nasip etmesi ümidiyle…

Paylaş: