Bakanlıktan açıklama Özel hastaneler kapatılıyor mu?

Resmi gazete de yayınlanan yönetmeliğe göre, özel hastaneler ve sağlık kuruluşlarında hasta hakkı ihlali yaptığı belirlenen ilgili birimin faaliyetleri, uygun şartlar sağlanana kadar Sağlık Bakanlığı'nın kararı üzerine geçici olarak durdurulacak, ilgililer hakkında idari ve adli işlem yapılacak.

Bakanlıktan açıklama Özel hastaneler kapatılıyor mu?

Advert

Son dönemde özel hastanelerde artan 'sahte doktor' vakaları ve yanlış tedavi şikayetleri üzerine bir süredir hazırlık içerisinde olan Sağlık Bakanlığı, 'Özel Hastaneler Yönetmeliği' ile 'Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yaptı. Yeni düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Her iki yönetmelikte de hasta hakkı ihlali yaptığı belirlenen özel sağlık kuruluşlarına yönelik yaptırımlara ilişkin yeni düzenlemeler yer aldı.

HASTA HAKLARINI İHLAL EDEN HASTANELER KAPATILACAK
Bu kapsamda, 'Özel Hastaneler Yönetmeliği' ile 'Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'e şu madde eklendi:

"Hasta hakları ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde ilgili birimin faaliyeti uygun şartlar sağlanana kadar Bakanlığın kararı üzerine valilikçe söz konusu birim dışındaki hastaların tanı ve tedavi sürecini aksatmayacak şekilde geçici olarak durdurulur ve ilgililer hakkında ilgili mevzuatı uyarınca idari ve adli işlem yapılır.

İlgili birimin; acil, tıbbi laboratuvar ve görüntüleme gibi hasta teşhis ve tedavisinde hayati önemi haiz birim olması halinde birimin, il veya ilçe sağlık müdürlüklerince belirlenecek bir komisyonun gözetimi altında faaliyet göstermesi sağlanır."

FAALİYETİ NE ZAMANA KADAR DURDURULACAK?
Faaliyeti durdurma, hastanenin herhangi bir biriminde veya kısmında hastaların tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksikliğin tespiti halinde eksiklik giderilinceye kadar, toplumun veya sağlık hizmeti alanların sağlığını olumsuz etkileyeceği düşünülen durumların ortaya çıkması halinde de bu durum ortadan kaldırılana kadar sürebilecek.

Yönetmelik değişiklikleri 17 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girdi.

Advert

Paylaş: