AYM ek MTV kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi ek MTV başvurusunu reddettiğini açıkladı.

AYM ek MTV kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, CHP'nin "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören hükmün iptali istemiyle yaptığı başvuruyu esastan görüştü.

Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1. maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.

Kararın gerekçesinin daha sonra yazılacağı bildirildi. (İLKHA)
 

Paylaş: