Ebu Cehilin Torunları

Mesut Güneş

Batı bana cahiliye dönemini hatırlatıyor.Batının şuanda İslam'a karşı verdiği mücadele Mekke müşrüklerinin tutumudur.Müşrikler gün geçtikçe gönülleri feth eden islamı karalamak ve Hz.Muhammed'i yalanlamak için büyük bir çaba içerisindeydiler aynen bugün batının yaptığı gibi.
İslamın vucüt bulmuş hali Hz.Muhammed s.a.v ve onun talebeleri olan ashabı islamı en güzel şekilde yaşamaya gayret edip tebliğ yapıyorlardı.
Gariban,mazlum,köle, ve kalpleri kararmış cahiliye insanı İslamın eşsiz mükemmel adeleti ile tanışınca hayran kalmış, gönül kapılarını açmış, iman etmiş ve İslam ile şereflenmişler.
Müşrikler ise boş durmamış,Hac,  ticaret ve başka  amacla Mekkeye gelen insanları  Peygamber efendimizden uzak tutmak için  büyük çaplı propaganda çalışmaları  yürütüyorlardı. Peygamberimiz için o bir kâindir,o bir sihirbazdır,o insanları sözleriyle etkisi altına alan bir büyücüdür ondan uzak durun, sözleriyle sizi etkilemesine izin vermeyin bu tür propagandalar yaparak insanları etkiliyorlardı
O etkilenen isimlerden bir tanesi de Tufeyl bin amırdır.Tufeyl Arapların en meşhur şaiirlerinden biridir. O günün dünyasında on tane şaire bedeldir,söz sahibi ve söz ustası sayılacak bir şaiirdir. Mekke halkı ile  çok yakın bir diyaloğu var.Her  Hac mevsiminde sürekli Mekke'ye gelir Mekke'nin halkından sürekli ikram itibar görür. Tufeyl geldiği zaman Mekke'ye Kabe'nin avlusunda bütün söz ustaları susar ve onu dinlerler. Eğer biri bir şiir yazmışsa ve bu alanda yeni ise gelir Tufeyle okur ve onun onayını almaya çalışır. 
Mekke'ye geliyor ve Mekke'de davetin sesi yeni yeni  yankılanmaya başlamış.Mekke'nin büyükleri korkuyor.O günkü daru'n-nedvenin  konusu Tufeyli nasıl Muhammed ile görüştürmeyiz. Çünkü biliyorlar bu söz ustası Kur'an'ın bir ayetini dinlediği zaman ona teslim olacağını biliyorlar. Onun için Mekke endişeleniyor ve  ne yapsak da Muhammed ile Tufeyliyi görüştürmesek, gidip Tüfeyl  ile konuşmaya karar veriyorlar ve Tufeyl Mekkeye girer girmez bunlardan iki tanesi  karşılıyor.
Tufeyle İkram yaptıktan sonra  mesele açılır ve  derler ki içimizden bir adam çıkmış öyle büyüler  yapıyor ki söylediği sözlerle kişiyi anasından, babasından, kardeşinden ayırıyor, dostu dosta düşürüyor kavminide kendi kavmindeki bazılarına düşman ediyor,öyle büyülü sözler söylüyor ki biz bile etkilenmemek için dinlemiyoruz.Biz sadece bunları sana haber veriyoruz.Eğer bizi dinlersen o sözlerden etkilenmemek için o adamı gördüğün zaman dinleme.Bu sözü birkaç kişi söyler farklı yollarla. Tufeyli bu telkinler karşısında o kadar korkar ki yanına iki parça pamuk alır.Eğer ben söylenen şahsi Hz.Muhammedi görürsem  kulaklarını tıkar en azından onu duymamış olurum.
Bu telkinler altında Tufeyl bir sabah vakti Kabe'ye gelir bakar ki söylenen zat Kabe'nin önünde o zamana kadar  görmediği bir şekilde ibadet ediyor.Uzaktan bakınca kıraat,kıyam,rüku ve secdesine hayran kalıyor,bunlar ne kadar asil hareketler diyor ama korkuyor.
Cebindeki pamuklar ile kulağını tıkıyor ve  Kabe'ye doğru yaklaşıyor yürürken içinden muhasebe  yapıyor. Ey tüfeyl diyor yazıklar olsun sana, hani sen sözün ustasıydın, hani sen sözden korkmazdın, hani sen sözün iyisini kötüsünü ayırt  ederdin,hani sen değerli olanı alçak olandan ayırırdın  neden korkuyorsun  sözden! Çıkar kulaklarından pamukları güzelse tasdik edersin kötü ise alı vermezsin Tüfeyl kendi nefsine bunu kabul ettirir ve çıkarıp pamukları atar.
Gider  Allah Resulü'nün yanına ve kendisini tanıştırır Peygamberimiz zaten kendisini tanıyor çünkü onu Mekke'de tanımayan yok,Allah resulünden şöyle bir talepte bulunur o okuduğun şiirlerden bir miktar da bana okur musun, Peygamberimiz der ki ne ben şairim ne de okuduklarım şiirdir ama okuyayım sana Kuran'ın son ayetlerini okur İhlas, Felak,Nas surelerini Peygamberimiz okuduğu ayetler ile tüfeyli damarından vurmuştur. Ayetler biter bitmez Tüfeylinin tavrı aynı Hz Musa'nın karşısındaki sihirbazların tavrıdır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah ve böylece müslüman oluyor.
Bugün Avrupa'nın içinde bulunduğu durum bundan ibarettir.Hristiyanlık iflas etmiş batı ahlaken çökmüş durumdadır.Bu çöküş onları bir arayış içerisine itmektedir.Bu arayış İslam'ın ta  kendisidir İslam dinine büyük bir teveccüh vardır.Batılı liderler bu teveccühü engellemek için Müslümanları bir terörist    yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yakma,ve Peygamberimiz  Hz.Muhammed için alçakça karikatürler yayınlıyorlar.
Sözün özü gelecek islamındır.

Paylaş: