CHP ve Din

Muhammed KILIÇ

CHP; din ve dindarlık örüntüsünü anlamak için dönemin şartlarını iyi biliyor ama doğasını bozarak anlamlandırmaya çalışıyor. Din ve dindarlık görüntülerinin dış mekânda konuşulmasına ve gösterilmesine şiddetle karşı çıkıyor. O nedenle güçlü algı operasyonuyla da sürekli baskılanımda tutuyor. Lakin zamansa her seferinde dinî öne çıkarıyor. Mesela CHP dönemini anlatan hatırat ve çalışmaların o günlerden çok sonra şimdilerde yayımlanıyor olması da bunu gösteriyor. Oysa ki, hile ile ilk çıktıklarında yeni düzen, yeni insan ve yeni kadın biyografileri, kurucu dönemde çok rahat revaç bulmuştu. Lakin zamanla ölüleri dinî usullerle gömecek kimse kalmadığı şikâyetleri çoğalınca yine kendi vekillerini harekete geçiyor, konuyu Meclis’e taşıyor ve ilk defa “gassal-ı meyyit” kurslarını açtırıyor. Yıl 1947 CHP, buna rağmen yinede din kelimesini torpillettirerek toplumsal alanda yayılmasını önüne geçiyor. Dinin ve dindarların geri çekilip, sakin ve örtük vaziyette yaşanmasına anca müsade ediyor.
Bir sarmalın katları gibi en genel çizgiden özele doğru da bir seyir, bir yol izlesede, buradan yola çıktıklarında en dış veya en geniş halkayı maneviyat veya dinî yön olduğunu görüyor ancak yine tekrardan başa dönüyor. Sindirme, baskılama,  buda CHP'nin tüm geçmişini özetliyor.
Yine aynı CHP ve aynı kısır döngü.
Bu kısır döngüde CHP'nin zihin dünyasına inersek
CHP; Gaybı, sonsuzluğu, sınırsızlığı, sadece görünen âlemin ve onu algılayan beş duyunun ihata alanında görmek istiyor.
CHP; Mutlak olanı mukayyet olanın sınırlarına ve nesneye indirgeme çocuksuluğunu ve ilkelliğini bilimsellik diye yutturmaya çalışıyor.
CHP; Daracık aklına sığıştıramadığı, kafasının basmadığı her hususu reddetme temayülünde
CHP; Kalbe ve ince duygulara yer açamamasından kaynaklanan nasipsizliğini, güya akla aykırılık argümantasyonuyla temellendirmeye çalışıyor.
Gramerin ve mantığın dar koridorlarına hapsolunmuşluğunu, benlik zindanındaki tutsaklığını görmüyor.
CHP; Bütün bunlara rağmen kendisi himmete muhtaç haldeyken bir de gayrıya himmet etme gayretkeşliğine düşüp, bunu bir de çok akıllılık ve çokbilmişlik sosuyla yedirmeye çalışıyor.
İslam düşmanlığının temeli üzerine kurulan CHP, bu genetik karaktersizliğini kalıtımla günümüzdeki uygulayıcılarına da aktarıyor.
Camileri ahıra çeviren, ezanı değiştiren, âlimleri asan, başörtüsünü yasaklayan CHP’nin bir asırlık bu tıynetini ırsi olarak içerisinde barındıran günümüz İslam düşmanları da, her fırsatta İslam'a olan kinlerini kusuyor.
Allah bunların yanılmalarından ve yanıltmalarından, sapmalarından ve saptırmalarından cümle ümmet-i Muhammedi muhafaza buyursun. Âmin.
Selâm ve dua ile Allah'a emanet olun

 

Paylaş: