İdeolojiler Üzerine

SELAMİ ÇEÇEN

alumunuz olduğu yeryüzünde uzun bir süre dinler hakim olmuştur. Putperestlik, Hristiyanlık İslamiyet. Fakat son ikiyüz yıldır dinler etkisini kaybetmiş ve toplumsal hayatta hakimiyeti ideolojilere bırakmıştır. Sosyalizm, kominizm, kapitalizm, faşizm vb. Tuhaftır ki bu ideolojiler fıtrata ters olmasına rağmen kısa bir sürede ciddi bir taraftar kitlesi bulmuş ve bulaşıcı hastalık gibi yeryüzüne yatılmıştır.


 

Dediğimiz gibi ideolojiler maalesef dinin yerini almıştır. Bu noktada ideolojiler için beşeri dinler tabiri yanlış olmasa gerek. Fakat ideolojileri dinlerden ayıran çok önemli bir nokta var ki din insanlara ebdedi bir cennet veya cehennem vaad ederken ideolojiler insanlara dünyevi cennet ya da cehennem vaad ediyor. Kominizm özelinde somutlaştırırsak kominizm kendine biat edenlere dünyevi sahte bir cennet vaad ederken kendine biat etmeyenlere cehennem vaad ediyor. Bunu kominizmin uygulamalarında bariz bir şekilde görebiliriz.

 

İdeolojilerin toplumda karşılık bulanları genellikle ekonomi üzerine kurar fikriyatını. Zira dünyevi cennetin yolu ekonomiden geçer. Yani maddiyattan. 

 

Ve ideolojiler genellikle toplumun sosyolojik ve psikolojik yapılsını çok iyi okumuştur. Başarıları da buradan kaynaklanmaktadır. Örneğin kominizm fıtrata o kadar aykırılığıba rağmen yaptığı toplumsal okumalar sayesinde kısa bir süre içinde yarım milyar taraftar bulmuştur.

 

Üstad bediüzzamanın deyimiyle her insan kendi çağının adamıdır. Bundan dolayı bizler müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz bu dönemin gerçekleri olan ideolojileri iyi okumalıyız. İyi okumalıyız ki bu beşeri, batıl, insanlara cennet vaad edip insanları hem bu dünyada hem ahirette cahennem azabına mahkum eden sahte dinlere karşı sağlam bir mücadele verebilelim.

Vesselam 

Paylaş: