CEMRE

M.Medet Solmaz

Kâinatı oluşturan hava, su, toprak;

Birbiri ardınca ısınması,

Isısıyla birbirlerine nefes olmaları,

Harikulade bir şey!

Dünya küresinde bulunan mevcudatın,

Hayatın idamesi için ortam ve olanak sağlayan,

temel dinamizm!

Cemre ölçüdür:

Hava ısınacak, sonra su ve ardından toprak.

Ve son olarak nevruz- baharın-un gelişiyle göz kamaştıran,

Seyran –gâhlar!

Enva-i  türlü yemişler için libas,

ve tablaların inşası!...

Masmavi gök, bembeyaz su;

Birbiriyle uyumlu ve insicamlı,

Manzume-i şemsiye ve yayıldıkça genişleyen döşek,

Ezelden bu yana kadim dostun öyküsü

Öyle derin ve gizemli ki ,

Bunun yanı sıra;

Mevcudiyeti, insanın vücuda gelmesinden daha evveldir..

‘’İnkâr edenler,

Göklerle yer bitişik bir halde iken bizim,

 Onları birbirinden koparıp ayırdığımızı ve

Her canlıyı sudan yarattığımızı görüp düşünmüyorlar mı?

 Yine de inanmazlar mı?”(Kur’an/Naziat/30)

Öteden beri,

Asuman/gök,

Ab/su,

ve toprak evrensel olarak kutsanan olgular olagelmiştir!

Su;

evrenin yaratılışından beri, var olan temel bir güçtür.

Onun için dini literatürde,

Kimi zaman kutsal ve şifa kaynağı,

Kimi zaman sihri ve büyüyü bozan efsuni bir tılsım görülmüş.

Su;

Akıcılık özelliğiyle hayata benzetilir,

Yüzünü yerden kaldırmadığı için tevazu kaynağı olarak görülür.

Onun için akarsuyun kirletilmesi, pisletilmesi kerih görülür.

Gök/arz;

Yüksekliği, ulaşmasızlığıyla ile hayrete bırakan,

Sırlı ve gayba açılan kapı,

Yerdekilerin umutla bakakaldıkları,

Hikmet içinde hikmet sarmalı!

Ölçü:

 Her nesneyi canlı ve ruh sahibi olarak düşünen,

Animist bakışla şirk mi?...

Yoksa

‘’Onlar ayaktayken,

otururken,

ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar.

 Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler.

“Rabbimiz! Bunu boş yere yaratmadın,

 seni eksikliklerden uzak tutarız.

Bizi ateş azabından koru”( Kur’an/Ali-İmran/191)

vahdet bakışıyla tevhit mi?...

 

Kalın sağlıcakla…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paylaş: