NEFSİN ESARETİNDEN KURTULMAK İSTİYORUM AMA NASIL?

SELAMİ ÇEÇEN

İnsanda insan olma hasebiyle bazı hassalar vardır; akıl, ruh, kalb vb. İşte nefis de bu hassalardan biridir. Nefsin oluşu insan olmanın gerekliğidir. Ve ayetin de deyişiyle nefis daima kötülüğü emreder. İnsan ona biraz itaat etmeye dursun  hemen diğer hassaları(akıl, kalp, ruh) yutar, onları esir eder ve sıktıkça sıkar. Gönül ister ki ona hiç itaat edilip bu seviyeye getirilmesin. Fakat maalesef çoğumuz o seviyeye getiririz onu. Peki o seviyeye getirdikten sonra onun esaretinden kurtulmanın bir yolu yok mudur? Vardır elbet.
Yutmak, esir etmek, sıkmak demişken Yunus aleyhiselamı hatırlamamak olmaz elbet. Yunus aleyhiselamın kısası hepimize malumdur. Ben sadece kısasın en can alıcı noktasına değineceğim. Yunus aleyhiselam kavmine kızmış, Allahın emrini beklemeden onları terk etmiş, bir gemiye binip, kavminden uzaklaşmak istemiştir. Kaderin cilvesi gecenin karanlığında denizin dalgalandığı bir zamanda Yunus aleyhiselam uğursuzluk getirdiği gerekçesiyle gemidekiler tarafından denize atılır. Ve onu bir balina yutar. Balina onu yuttuktan sonra denizin dibine doğru yol alır. Bir gözünüzün önüne getirsenize o sahneyi ; kapkaranlık bir gece, dalgalı bir deniz, ve bir balığın karnında... Kardeşlerim o esnada bütün insanlar ve cinler toplanıp bütün imkanlarını seferber etseler Yunus aleyhiselamı kurtaramazlardı. Onu oradan kurtarmak için hem geceye hem denize hem balığa hükmü geçen bir zat lazımdı. Öyle bir zat var mıydı peki? Vardı ama sadece bir kişi vardı. O da yerin ve göğün, denizin ve içindekilerin, velhasılı Alemlerin Rabbi olan Allahtı. Yunus aleyhiselam bu hakikati iliklerine kadar hissetmişti. Ve o zulumat içinde şöyle nida etmişti :La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin. (Senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksiklerden münezzehsin. Muhakkak ben nefsine zulmedenlere oldum) Bu duayı edince de balık onu usulca sahile bırakmıştı.
Evet kardeşlerim Yunus aleyhiselamın balığı onu sıksaydı onun dünyasını karartacaktı. Fakat bizi yutmuş olan balığımız(nefsimiz) bizi sıkarsa hem dünyamızı hem ahiretimizi karartacak. Yunus aleyhiselam kurtuldu peki biz nasıl kurtulacaz bu esaretten? 
Kardeşlerim boşuna anlatmadık Yunus aleyhiselamın kısasın elbet. Biz de onun gibi kurtulacağız. Öncelikle iliklerimize kadar hissedeceğiz ki Alemlerin Rabbi olan bizim nefizlerimizin de Rabbidir. Hükmü tüm alemlere, Yunus aleyselamı yutan balığa geçtiği gibi bizim nefislerimize de geçer. Koca balınayı Yunus aleyhiselam için musahhar bir binek kıldığı gibi isterse bizim nefsimizi de bizim için musahhar bir bineğe çevirebilir. Amma buna adımız gibi emin olup inanacağız . Sonrasında işlediğimiz kusurları hataları itiraf edip pişmanlığımızı sunacağız ve Allahtan bizi bu esaretten kurtarması için niyazda bulunacağız. Yunus aleyhiselamın yukarıda naklettiğimiz duasını ezberleyip o duayla dua etmenin de faydası olur bu yolda. Zira makbul bir duayla dua etmek duamızın kabulünü sağlar. Vesselam

Paylaş: