Sevgili Gençler

Muhammed KILIÇ

Allah’ın emirlerine, Hazreti Peygamber Efendimizin (Sallallahu Aleyhi Vesselem) hayat tarzına aykırı bir söz ve davranıştan dolayı kalben kirlenme, yaratılıştaki günahsızlık halinden uzaklaşma sebebiyle yeniden Allah’ın emrine, bağışına, korumasına dönmeye ihtiyacımız var.
Bir daha günahlara dönmeme konusunda Allah’tan özür dilememiz gerekir.
Sevgili genç kardeşlerim! 
Doğruluk, eşitlik, denklik, aşırılıktan uzak ve dengeli olma, her şeye hakkını vermek doğru bir yoldur.
Dinen zararlı olan şeylerden kaçınmak suretiyle hak olan yolda dosdoğru bir biçimde yürümenize yardımcı olanlara yardımcı olun.
Dengeli bir kişilik ve ahlaka sahip olarak aşırılıktan uzaklaşıp, her şeye hakkını verin.
Allah’ın yaratmış olduğu evrende, onun istekleri doğrultusunda hareket etmemiz, hepimizin hayrına olur. Çünkü gelecek sizin üzerinizden şekillenecek.
İnsanlığın huzuru ve güzelliği, insani ilkeleri hayata katıp yaşanabilir duruma getirebilmek için çalışın ve gayret edin.
Karşı duranlara prim vermeyin. İyiliğin yerleşmesi ve kötülüğün ortadan kalkması için maddi ve manevi tüm imkanlarınızı kullanarak Allah için mücadele edin.
Her türlü kötülüğe, şeytana karşı verdiğimiz mücadele ve içindeki çirkin tutkuları yenme zamanı gelmedi mi?
Haklıya hakkını verip, suçluyu da işlediği suça denk bir ceza ile cezalandırın, yoksa dünya güvende olmaz.
Sevgili Kardeşlerim! 
Kokuşmuş, yozlaşmış, çürümüş, orta yoldan ayrılmış, insanlar arasında fitne çıkarıp, onların durumunu ve hayat tarzlarını doğruluktan saptıran, din ve dünyaya ait çıkarlarını zedeleyen, hak ve adaletin ortadan kalkmasının bir sonucu olarak insan hayatında kaçınılmaz biçimde ortaya çıkan kargaşalar ile sizleri boğmaya çalışanlara asla müsaade etmeyin.
Allah’ın varlığını ve birliğini inkar eden, dinin kutsal saydığı gerçeklere inanmayan, İslam’ın hak din olduğunu kabul etmeyen, Allah’ın göndermiş olduğu İslam dinini toptan veya içerisindeki hükümlerden herhangi birini inkar eden, Allah’a inanmayan veya onu yüce otorite, kendisinin ve tüm evrenin mutlak hâkimi ya da ibadet edilecek tek ilah olarak kabul etmeyen, yapılan ve görülen iyiliği unutup, iyiliği yapanı tanımayan, teşekkür etmeyen, nankörlük eden, bütün nimetleri veren Allah’ın emirlerine aykırı hareket ederek davranışlarıyla veya sözlü olarak onun verdiklerini görmezlikten gelen habis bir ideolojinin sarıp sarmaladığı bir zaman diliminde; sizlerin üzerimizdeki hakkı, size yardımcı olmak ve doğru yolu göstermektir. Bu uğurda elimizi taşın altına koyduğumuzu bilmenizi isteriz.
Sizler üniversite öğrencilerisiniz. Doğru ile yanlışı, dahası hak ile batılı ayrıt edecek yaştasınız. Sizlerden tenkit ya da tehdit gibi sözler yerine, taltif ve tahlil edebilecek kelimeler duymak isteriz. Bu da bizim, sizin üzerinizdeki hakkımızdır.
Sevgili Gençler!
Unutmayın; Doğu'da Allah'ın, Batıda.
Her yer bize mescit. 
Durun kıyama gelecek bizimdir. 
Bi-iznillah
Bu duygu ve temennilerle sizleri Allah’a emanet ediyorum.

Paylaş: