Kimlik Bunalımı

Muhammed KILIÇ

Korkuların kimlik krizleri yaşattığı,

İnsanların suni kimliklerle yaşamlarını sürdürmek zorunda kaldığı,

Düşünce ve ifade hürriyetinin hür olamadığı,

Dindar gençlik hedefinin, kemalist gençliğe dönüştüğü,

İnsanların;

İşini kaybetme

Dışlanma

Ötekileşme

Yargılanma korkusuyla

İnanç,

Etnik köken,

Siyasi düşüncesini ifade etmekten kaçındığı,

ve aslında insanların kendilerini yansıtmayan suni kimlikler üzerinden toplumsal ilişkiler kurmak zorunda kaldığı,

Küçük bir oligarşik azınlığın ideolojisini büyük bir  halk çoğunluğuna zorla dayattığı,

İnsanların hak ve özgürlükler adına umut beslediği iktidarların küçük bir azınlığa boyun  eğdiği,

Devlet aklının, devlet dilinin ve devlet erkinin etnik ve ideolojik ayrışmayı körüklediği,

İnsanların kimlik bunalımına sürüklendiği,

Toplumsal baskının, siren sesine inşaat işçilerini  bile ne olduğuna anlam veremeden selam durdurduğu,

Kürdün, kürdüm demekten çekindiği,

Türklüğün, kutsandığı,

Müslümanın Kemalizme zorlandığı bir toplum haline gelmiş olmamalıydık,

Mevlit kandilini mozart müziği eşliğinde saygı duruşuyla başlama geleneğini nereden uydurduk?

Kadın ve aile söylemlerimize batıyı nasıl sığdırdık?

Toplum olarak;

Bir kimlik krizi,

Bir kimlik kayması,

Bir kimlik aşınması,

Bir kimliksizleşme serüveninin içine doğru sürükleniyoruz,

Temennimiz ümmetin bu tehlikeli serüvenin farkına varıp aslına, asıl kimliğine dönmesi...

Dua ile...

Paylaş: