Çocuklara Din Eğitimi ve Camiiler

M.Furkan Aslan

Doğumla başlayıp ergenlik çağına kadar geçen dönem, çocukluk dönemi olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemi yaşayanlara çocuk denir. Bu dönemde çocukların ileriki yaşamı için bir temel oluşmaktadır. Her ne verilirse alınabilecek bir potansiyele sahip olmakla birlikte aldıklarını adeta kalıtım haline çevirirler.

İbni Abbas’tan nakledilen bir rivayette, ‘’Çocukken ilim öğrenmek, taşa yazı kazımak gibidir..’’ misali, çocuklara verilen eğitimin ne derece kalıcı halen gelmesine güzel bir örnektir.

İslam çocuk terbiyesinin önemi ve gereği üzerinde önemle durmuştur. Kur'an-ı Kerimde, "Ey insanlar! Kendinizi ve aile fertlerinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden (ateşten) koruyunuz" denilmektedir. İslam alimleri bunun yolunun ancak iyi bir eğitimle mümkün olacağı görüşündedirler. Hz. Peygamber de ‘’çocuklarınıza ikram edin ve terbiyelerini güzel yapın’’ diyerek anne ve babalardan açıkça çocuklarını terbiye etmelerini istemiştir. Allah’ın Resulü, çocukların eğitimini babanın çocuğa karşı görevi; çocuğun babası üzerindeki hakkı olarak görmektedir. Çocuğun dini şekillenmesi de öncelikle ailede gerçekleştirir. Dolayısıyla anne ve babalar din eğitimini verirken bir rol-model hükmündedirler.

Din Eğitimi Biliminin en önemli kaynaklarından birisi de, Hz. Peygamber (sav)’in uygulamaları ve sözleridir. Günümüzde çocuklara din eğitimi vermeye çalışırken, Hz. Peygamber (sav)’in bu hususta nelere önem verdiğini tespit etmek, eğitimcilere ve anne babalara ışık tutacaktır. Yaşadığımız çağın gereklerini gözden uzak tutmadan, Hz. Peygamber (sav)’in çocuk eğitiminde önem verdiği hususları dikkate almak, bizi daha sağlıklı sonuçlara götürecektir.

Elbette ki bu metodu daha kapsamlı ve muhtevalı olarak araştırmak, incelemek ve uygulamak her anne-baba’nın üzerine bir haktır. Nitekim çocukluk döneminde yeteri düzeyde bir Din Eğitimi almamış bireylerin, yaşamlarının ileri safhasında Dini konularda ne kadar sıkıntı çektikleri aşikardır. Kaldı ki, bulunduğumuz çağda pozitivist-materyalist eğitim anlayışına maruz kalan çocuklarımız için sağlıklı bir Din Eğitimi almak adeta bir farizadır.

Binaenaleyh, sağlıklı bir Din Eğitimi ile yetişmiş bir çocuk, hayatının ileri evresinde ahlakı, erdemi ve fazileti ile ailesi, toplumu, çevresi ve sosyal hayatta muhatap olduğu her kesim ile olması gereken bir düzeyde örneklik teşkil edecektir. Bu noktada Peygamber Efendimiz’in, salih evladı, ailesi için sadaka-i cariye hükmünde nazara sunması dikkat çekicidir…

Çocuk eğitiminin temelinde lisan-i kâlden ziyade lisan-i hâlin daha fazla etkili olduğu konusunda, hemen her eğitimci ittifak eder. Dolayısıyla sağlıklı bir şekilde İslam’i bilinci, şuuru ve düşünceyi teorik ve pratik olarak ebeveynlerin hayatına yansıtması, çocuklardaki Din Eğitiminin en önemli parçasının tamamlandığı anlamına gelmektedir. Şefkat, merhamet, nezaket ve sabır ile verilen Din Eğitimi, elbette ki semeresini gösterecektir.

Burada önemli bir tavsiyeyi aktaralım:

Allah’ın evleri olan camiler, çocuklarda pratik Din Eğitiminin oluşması için en önemli mekandır.  Cami’nin kendine has manevi atmosferi, çocukların dünyasında eşsiz güzellikte izler bırakmaktadır. ‘’Çocuksuz cami, kuşsuz bahçelere benzer..’’ demişlerdir.. Sahiden, kuşların cıvıltılarından yoksun olmak, bir bahçenin eksikliği değil midir?..

Evet, çocuklarımızı camilere aşina etmek, Din Eğitimi ile birlikte aynı zamanda sosyal yönden de çocuğumuzun gelişimine ciddi katkılar sunmaktadır. Zira orada cami arkadaşları olacak, cami cematini tanıyacak ve kendisine bir sosyal çevre oluşturacaktır.

VE Cammide oluşan arkadaşlıkların ne kadar güzel ve samimi olduğunu, cami rahlelerinden geçen her birey iyi bilmektedir. Cami rahlelerinden geçenler, hayatlarının en güzel eğitim aşamalarını camiden aldıkları tedris olduğunu, samimiyetle dile getirmektedirler.

Öyleyse ebeveynler olarak, çocuklarımızı evimize yakın camilere götürmeyi üzerimizde bir hak ve yükümlülük olarak bilelim!

Bir sonra ki hasbihalimizde görüşmek dileğiyle..

Hâyırla kalınız…

DİPNOT: Konu ile ilgili daha kapsamlı olarak bilgi edinebileceğiniz iki tavsiye eser:

Korkutarak Değil Sevdirerek Din Eğimi, Hatice Kübra Tongar;

Çocuklarımıza Dini Nasıl Öğretebiliriz, Şaban Karaköse.

 

Paylaş: